AMBIENT

Khối lượng muối trong dung dịch X là bao nhiêu?

bởi thanh duy 02/06/2019

bài 1 Cho 1,84g hỗn hợp 2 muối ACO3 và BCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,672 lít CO2 ở đktc và dung dịch X. khối lượng muối trong dung dịch X là:

bài 2 Để hòa tan hết 5,1 g M2O3 phải dùng 43,8 g dung dịch HCl 25%. Phân tử khối của M2O3 là:

bài 3

Hoà tan 10,95 g KNO3 vào 150g nước thì được dung dịch bão hoà ở 200C, độ tan của KNO3 ở nhiệt độ này là:

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 2: \(n_{HCl}=\dfrac{43,8.25\%}{100\%.36,5}=0,3\left(mol\right)\)

  PT: M2O3 + 6HCl -> 2MCl3 +3H2O

  Cứ: 1...............6................2 (mol)

  Vậy::0,05<-------0,3------->0,1(mol)

  Mà theo đề bài: mM2O3=5,1(g)

  <=> nM2O3.MM2O3=5,1

  <=> 0,05.(48+2MM)=5,1

  => MM=27(g/mol)

  Vậy Công thức hóa học của M2O3 là Al2O3

  Vậy MAl2O3=27.2+16.3=102(g/mol)

  bởi Nguyễn Thuỳ Linh 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA