YOMEDIA

Khối lượng kết tủa là bao nhiêu?

bởi Hy Vũ 13/05/2019

Hấp thụ hoàn toàn 0,4 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 0,15 mol Ca(OH)2 và 0,2 mol KOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của m

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Trình tự phản ứng xảy ra:

  PTHH: CO2+Ca(OH)2\(\rightarrow\) CaCO3\(\downarrow\) +H2O

  (mol) 0,15 \(\leftarrow\)0,15 \(\rightarrow\)0,15

  CO2+2KO H\(\rightarrow\)K2CO3 +H2O

  (mol) 0,1 \(\leftarrow\) 0,2\(\rightarrow\)0,1

  nCO2 (dư)=0,4-(0,15+0,1)=0,15(mol)

  Sau đó, CO2 dư phản ứng tiếp 2 muối CaCO3 và K2CO3:

  PTHH: CO2+K2CO3+H2O\(\rightarrow\) 2KHCO3

  (mol) 0,1 \(\leftarrow\) 0,1

  CO2 vẫn còn dư sau phản ứng và tác dụng vs CaCO3

  nCO2(dư)=0,15-0,1=0,05(mol)

  lúc này lượng CO2 đã bé hơn lượng kết tủa thu được lúc đầu

  PTHH: CO2+CaCO3+H2O\(\rightarrow\)CaHCO3

  (mol) 0,05\(\rightarrow\)0,05

  nCaCO3(còn lại)=0,15-0,05=0,1(mol)

  => mCaCO3=0,1.100=10(g)

  bởi Lê Minh Trang 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA