Khối lượng BaCl2

bởi Phan Thị Trinh 09/06/2019

Cho a gam hỗn hợp 2 muối A2SO4 và BSO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa b gam BaCl2. Sau phản ứng thu được 46,6 gam kết tủa BaSO4 và 25,2 g ACl và BCl2. Hãy tính a,b ?

Câu trả lời (1)

 • nBaSO4=0,2(mol)

  Ta có:

  nBaCl2=nBaSO4=0,2(mol)

  mBaCl2=208.0,2=41,6(g)

  Áp dụng ĐLBTKL ta có;

  mmuối + mBaCl2=mBaSO4 + mMuối clorua

  =>mmuối=25,2+46,6-41,6=30,2(g)

  bởi Trần Lan Ngọc 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan