AMBIENT

Khí CO có lẫn khí SO2 và CO2 có thể loại SO2 và CO2 bằng cách nào?

bởi Trần Hoàng Mai 02/06/2019

Khí CO có lẫn khí SO2 và CO2 có thể loại SO2 và CO2 bằng cách cho hỗn hợp qua:
A) H2O B) Dung dịch NaOH
C) CuO đun mạnh D) Lượng dư dung dịch Ca(OH)2

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • D)

  Cho Ca(OH)2 dư tạo ra kết tủa, lọc kết tủa loại bỏ kết tủa chỉ còn lại khí CO

  CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O

  SO2 + Ca(OH)2 --> CaSO3 + H2O

  bởi Nguyễn Vũ Phương Linh 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>