Hợp chất oxit sắt có công thức là gì?

bởi Hoàng My 29/04/2019

Phân tích 1 hợp chất oxit sắt, trong đó oxi chiếm 22,22% về klượng. Đó là hợp chất nào?

A. Fe3O4 B. FeO C. Fe2O3

Câu trả lời (1)

 • -Gọi công thức FexOy

  %Fe=100%-22,22%=77,78%

  \(x:y=\dfrac{77,78}{56}:\dfrac{22,22}{16}\approx1,4:1,4=1:1\)

  Vậy oxit FeO đáp án B

  bởi Trần Thịnh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan