AMBIENT

Hỏi dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa sang màu gì?

bởi Nguyen Ngoc 28/04/2019

3. trung hòa 200g Naoh 20% bằng dung dịch có hòa 24,5g h2so4
a) hỏi dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa sang màu gì
b) tính khối lượng các chất sau phản ứng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(m_{NaOH}=\dfrac{20.200}{100}=40\left(g\right)\Rightarrow n_{NaOH}=1\left(mol\right)\)

  \(n_{H_2SO_4}=0,25\left(mol\right)\)

  \(2NaOH\left(0,5\right)+H_2SO_4\left(0,25\right)\rightarrow Na_2SO_4\left(0,25\right)+2H_2O\)

  So sánh: \(\dfrac{n_{NaOH}}{2}=0,5>\dfrac{n_{H_2SO_4}}{1}=0,25\)

  => Chọn số mol H2SO4 tính, NaOH dư sau phản ứng

  => Dung dịch sau: \(\left\{{}\begin{matrix}Na_2SO_4:0,25\left(mol\right)\\n_{NaOH}\left(dư\right):0,5\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => Qùy tím hóa xanh

  Khối lượng chất sau phản ứng là:

  mNa2SO4 = 0,25. 142 = 35,5(g)

  mNaOH (dư) = 0,5. 40 = 20 (g)

  bởi Trần Uyên 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>