ON
ADMICRO
VIDEO

Hỏi để hòa tan hoàn toàn 30,48g hỗn hợp A cần bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,5M?

C1-Nhận biết các spham Al2O3, P2O5,SiO2,Fe,Ag2O,Na2O. Bằng PTHH
C2- Từ quặng pnit sắt ( FeS2), Kk,H2O. Hãy viết PTHH điều chế H2SO4,Fe,Fe(SO4)3,FeSO4.|
C3-Oxi hóa hoàn toàn 21,84g bột Fe thu được 30,48g hỗn hợp A(FeO,Fe2O3,Fe3O4). Hỏi để hòa tan hoàn toàn 30,48g hỗn hợp A cần bnh ml dung dịch HCl 0,5M.
giúp mình trong hôm nay ạ

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 1:

  - Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử

  - Cho nước lần lượt vào các mẫu thử:

  + Các mẫu tan: P2O5, Na2O

  .............P2O5 + 3H2O --> 2H3PO4

  .............Na2O + H2O --> 2NaOH

  + Các mẫu không tan: Al2O3, SiO2, Fe, Ag2O

  - Cho quỳ tím vào 2 dd thu được:

  + Mẫu làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ H3PO4 chất bđ P2O5

  + Mẫu làm quỳ tím chuyển sang màu xanh NaOH chất bđ Na2O

  - Cho dd NaOH dư lần lượt vào các mẫu còn lại:

  + Mẫu tan: Al2O3

  ..........Al2O3 + 2NaOH --> 2NaAlO2 + H2O

  + Mẫu còn lại (không pứ): SiO2, Fe, Ag2O

  - Cho dd HCl dư lần lượt vào 3 mẫu còn lại:

  + Mẫu không tan: SiO2

  + Mẫu pứ có khí: Fe

  ........Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2

  + Mẫu pứ có kết tủa trắng: Ag2O

  .........Ag2O + 2HCl --> 2AgCl + H2O

    bởi nguyễn thắng 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1