AMBIENT

Hỏi dd thu được chứa PH>7,PH

bởi Lê Văn Duyệt 29/04/2019

trộn dd chứa 1g NaOH vào dd chứa 1g axit H2SO4. Hỏi dd thu được chứa PH>7,PH<7 và PH=7

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 2NaOH+ H2SO4 ----> Na2SO4+ 2H2O

  nNaOH=0.025 mol

  nH2SO4≃0.01 mol

  Xét tỉ lệ nNaOH/2 > nH2SO4/1 => NaOH dư=> PH<7

  bởi Nguyễn Hoài Nam 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>