ADMICRO
VIDEO

Hỏi cô cạn dung dịch A thì thu đc bao nhiêu gam muối khan

Bài 2. Hòa tan 2,84g hỗn hợp 2 muối CO3 của 2kl thuộc phân nhóm chính nhóm 2 thuộc chu kì 2 liên tiếp bằng dd HCl dư người ta thu đc dd A và 0,672l khí ở đktc

a) Hỏi cô cạn dung dịch A thì thu đc bao nhiêu gam muối khan

b) Xác định A,B

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bài 2.

  Đặt R là kim loại chung của A, B .

  \(RCO_3+2HCl--->RCl_2+CO_2+H_2O\)

  Muối thu được là \(RCl_2\)

  Vì HCl dư, nên muối CO3 tan hết

  \(nCO_2=0,03(mol)\)\(=>mCO_2=1,32(g)\)

  Theo PTHH: \(nH_2O=0,03(mol)\)\(=>mH_2O=0,54(g)\)

  \(nHCl=0,06(mol)\)\(=>mHCl=2,19(g)\)

  Ap dung định luật bảo toàn khối lượng,

  Ta có: \(m_{RCl_2}=m_{RCO_3}+m_{HCl}-m_{CO_2}-m_{H_2O}\)
  \(=>m_{RCl_2}=2,84+2,19-1,32-0,54=3,17\left(g\right)\)
  \(b)\)

  Gỉa sử \(M_A< M_B\)

  Theo PTHH: \(n_{RCO_3}=0,03\left(mol\right)\)

  \(=>\overline{M_{RCO_3}}=\dfrac{2,84}{0,03}=\dfrac{284}{3}\) \((g/mol)\)

  \(< =>\overline{R}+60=\dfrac{284}{3}\)

  \(< =>\overline{R}=34,667\)

  Vì A và B là 2 kim loại thuộc nhóm IIA, thuộc 2 chu kì liên tiếp

  \(=>M_A< M_{\overline{R}}< M_B\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}A:Mg\\B:Ca\end{matrix}\right.\)

  Vậy kim loại A là \(Mg\), B là \(Ca\).

  Hoặc kim loại A là \(Ca\), B là \(Mg\)

    bởi nguyễn viêt trung 13/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON