YOMEDIA

Hỏi bao nhiêu gam tinh thể FeSO4.7H2O tách ra khi hạ nhiệt độ của 200 gam dung dịch FeSO4 bão hòa ở 50C xuống 10C

10C độ tan của FeSO4 20,5 gam còn 20C 48,6 gam. Hỏi bao nhiêu gamtinh thể FeSO4.7H2O tách ra khi hạ nhiệt độ của 200 gam dung dịch FeSO4 bão hòa 50Cxuống 10C.

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Gọi \(n_{FeSO_4.7H_2O}=xmol\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{FeSO_4KT}=152x\left(g\right)\\m_{H_2OKT}=126x\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  * Trong dd FeSO4 ở 50oC:

  Gọi \(m_{FeSO_4}=a\left(g\right)\Rightarrow m_{H_2O}=200-a\left(g\right)\)

  \(S_{FeSO_4\left(50^oC\right)}=48,6\left(g\right)\Rightarrow\dfrac{a}{200-a}.100=48,6\)

  \(\Leftrightarrow100a=9720-48,6a\)

  \(\Leftrightarrow148,6a=9720\)

  \(\Leftrightarrow a=65,41\)

  \(\Rightarrow m_{H_2O}=200-65,41=134,59\left(g\right)\)

  * Trong dd FeSO4 ở 10oC:

  _ \(m_{FeSO_4}=65,41-152x\left(g\right)\)

  _ \(m_{H_2O}=134,59-126x\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\dfrac{65,41-152x}{134,59-126x}.100=20,5\)

  \(\Rightarrow x=0,3\)

  \(\Rightarrow m_{FeSO_4.7H_2O}=0,3.278=83,4\left(g\right)\)

    bởi Tran Thi Thu Thao 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA