ON
ADMICRO
VIDEO

Hỏi A chứa những chất gì, khối lượng là bao nhiêu?

hấp thụ 5,6 \(dm^3\) CO2( ở đktc) vào 400 ml dd KOH 1M thu được dd A. Hỏi A chứa những chất gì, khối lượng là bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • nCO2=\(\dfrac{5.6}{22.4}\)=0.25 mol

  nKOH=0.4 mol

  Xét tỉ lệ 1< \(\dfrac{n_{KOH}}{n_{CO2}}=\dfrac{0.4}{0.25}=1.6\)<2

  => DD A gồm K2CO3 và KHCO3

  2KOH+ CO2 -----> K2CO3+ H2O (1)

  a.............0.5a..............0.5a......0.5a

  KOH+ CO2 -------> KHCO3 (2)

  b.............b....................b

  Đặt a, b là số mol KOH ở (1), (2)

  Theo đề bài ta có hệ pt\(\left\{{}\begin{matrix}n_{KOH}=a+b=0.4\\n_{CO2}=0.5a+b=0.25\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0.3\\b=0.1\end{matrix}\right.\)

  =>mK2CO3=0.5a*138=20.7 g

  =>mKHCO3=b*100=10 g

    bởi nguyễn trung đức 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1