ON
YOMEDIA
VIDEO

Hoàn thành sơ đồ phản ứng

Mình cần mn giải giúp câu này nè:

Viết các phương trình biểu diễn dãy chuyển hóa sau:

a) \(CaCO_3\underrightarrow{t^0}\left[{}\begin{matrix}A^{+B}\rightarrow C^{+D}\rightarrow E^{+F}\rightarrow CaCO_3\\P^{+X}\rightarrow Q^{+Y}\rightarrow R^{+Z}\rightarrow CaCO_3\end{matrix}\right.\)

b)\(A\underrightarrow{t^o}\left[{}\begin{matrix}B^{+D}\rightarrow E\\\xrightarrow[G]{B}A\\G\underrightarrow{t^o}F\end{matrix}\right.\xrightarrow[F]{E}A\)

Trong đó A,B,D,E,G,F là các chất vô cơ khác nhau

A là hợp chất của Ca

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) CaCO3\(\rightarrow\)CaO(A)+CO2(P)

  CaO+H2O(B)\(\rightarrow\)Ca(OH)2(C)

  Ca(OH)2+2HCl(D)\(\rightarrow\)CaCl2(E)+2H2O

  CaCl2+K2CO3(F)\(\rightarrow\)CaCO3+2KCl

  CO2+NaOH(X)\(\rightarrow\)NaHCO3(Q)

  2NaHCO3+2KOH(Y)\(\rightarrow\)Na2CO3+K2CO3(R)+2H2O

  K2CO3+Ca(NO3)2(Z)\(\rightarrow\)CaCO3+2KNO3

    bởi Nguyễn thanh Thảo 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1