AMBIENT

Hoàn thành PTPU

bởi thanh hằng 11/06/2019

Hoàn thành PTPU

1. Ba(NO3)2 + ................................. --> ....................................

2.Fe(NO3)3 + ................................. --> ....................................

3.ZnCl2 + ................................. --> ....................................

4. H2SO4 + ................................. --> ....................................

5.NaCO3 + ................................. --> ....................................

6.NaHCO3 + ................................. --> ....................................

7.BaCl2 + ................................. --> ....................................

8.AgNO3 + ................................. --> ....................................

9.CaCl2 + ................................. --> ....................................

10.BaCl2 + .................................... --> BaCO3

11.BaS + ................................. --> ....................................

12. BaSO3 + ................................. --> ....................................

13. Ba(HCO3)2 + ................................. --> ....................................

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1. Ba(NO3)2 + H2SO4 => 2HNO3 + BaSO4 ↓

  2. Fe(NO3)3 + 3NaOH => 3NaNO3 + Fe(OH)3 ↓

  3. ZnCl2 + Mg => MgCl2 + Zn

  4. H2SO4 + Cu(OH)2 => CuSO4 + 2H2O

  5. Na2CO3 + 2HCl => 2NaCl + H2O + CO2 ↑

  6. 2NaHCO3 + Ba(OH)2 => Na2CO3 + BaCO3 ↓ + 2H2O

  7. BaCl2 + FeSO4 => BaSO4 ↓ + FeCl2

  8. AgNO3 + HCl => HNO3 + AgCl ↓

  9. CaCl2 + 2AgNO3 => 2AgCl ↓ + Ca(NO3)2

  10. BaCl2 + Na2CO3 => 2NaCl + BaCO3 ↓

  11. BaS + H2SO4 => BaSO4 ↓ + H2S ↑

  12. BaSO3 + 2HCl => BaCl2 + H2O + SO2 ↑

  13. Ba(HCO3)2 + CaCl2 => BaCl2 + CaCO3 ↓ + H2O + CO2 ↑

  bởi Phạm Thị Thiên Thư 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>