AMBIENT
UREKA

Hoàn thành PTPU

Hoàn thành PTPU

1. Ba(NO3)2 + ................................. --> ....................................

2.Fe(NO3)3 + ................................. --> ....................................

3.ZnCl2 + ................................. --> ....................................

4. H2SO4 + ................................. --> ....................................

5.NaCO3 + ................................. --> ....................................

6.NaHCO3 + ................................. --> ....................................

7.BaCl2 + ................................. --> ....................................

8.AgNO3 + ................................. --> ....................................

9.CaCl2 + ................................. --> ....................................

10.BaCl2 + .................................... --> BaCO3

11.BaS + ................................. --> ....................................

12. BaSO3 + ................................. --> ....................................

13. Ba(HCO3)2 + ................................. --> ....................................

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1. Ba(NO3)2 + H2SO4 => 2HNO3 + BaSO4 ↓

  2. Fe(NO3)3 + 3NaOH => 3NaNO3 + Fe(OH)3 ↓

  3. ZnCl2 + Mg => MgCl2 + Zn

  4. H2SO4 + Cu(OH)2 => CuSO4 + 2H2O

  5. Na2CO3 + 2HCl => 2NaCl + H2O + CO2 ↑

  6. 2NaHCO3 + Ba(OH)2 => Na2CO3 + BaCO3 ↓ + 2H2O

  7. BaCl2 + FeSO4 => BaSO4 ↓ + FeCl2

  8. AgNO3 + HCl => HNO3 + AgCl ↓

  9. CaCl2 + 2AgNO3 => 2AgCl ↓ + Ca(NO3)2

  10. BaCl2 + Na2CO3 => 2NaCl + BaCO3 ↓

  11. BaS + H2SO4 => BaSO4 ↓ + H2S ↑

  12. BaSO3 + 2HCl => BaCl2 + H2O + SO2 ↑

  13. Ba(HCO3)2 + CaCl2 => BaCl2 + CaCO3 ↓ + H2O + CO2 ↑

    bởi Phạm Thị Thiên Thư 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON