AMBIENT

Hoàn thành chuỗi phản ứng FeS2➙SO2➙S➙H2S➝SO2?

bởi Duy Quang 22/04/2019

FeS2➙SO2➙S➙H2S➝SO2➙SO3➝H2SO4➝BaSO4➝SO2➝NáHO3

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 4FeS2 + 11O2 \(\rightarrow\) 2Fe2O3 + 8SO2

  SO2 + 2H2S \(\rightarrow\) 2S + 2H2O

  S + H2\(\rightarrow\) H2S

  2H2S + 3O2 \(\rightarrow\) 2H2O + 2SO2

  2SO2 + O2 \(\rightarrow\) 2SO3

  SO3 + H2O \(\rightarrow\) H2SO4

  BaO + H2SO4 \(\rightarrow\) BaSO4 + H2O

  bởi Lê Thị Hương 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>