ON
ADMICRO
VIDEO

Hoàn thành chuỗi phản ứng của nhôm

Al (1)->NaAlO2(2)->Al(OH)3

Al(OH)3 (3)-> NaAlO2

Al(OH)3(4) -> Al2O3(5)->Al

Al(6)->Al2O3

Al(7)->Fe(8)->Fe2O3(9)->Al2O3(10)->NaAlO2

Al(11)->Al (NO3)3 (12) -> Al(OH)3

Al (13) -> Al2O3(14) ->AlCl3 (15) -> Al(OH)3

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1) 2Al+2NaOH+2H2O\(\rightarrow\)2NaAlO2+3H2

  2) NaAlO2+CO2+2H2O\(\rightarrow\)NaHCO3+Al(OH)3

  3) Al(OH)3+NaOH\(\rightarrow\)NaAlO2+2H2O

  4) 2Al(OH)3\(\rightarrow\)Al2O3+3H2O

  5) Al2O3+3H2\(\rightarrow\)2Al+3H2O

  6) 4Al+3O2\(\rightarrow\)2Al2O3

  7) 2Al+ 3FeCl2\(\rightarrow\)2AlCl3+3Fe

  8) 4Fe+3O2\(\overset{t^0>450^0C}{\rightarrow}2Fe_2O_3\)

  9) Fe2O3+2Al\(\rightarrow\)Al2O3+2Fe

  10) Al2O3+2NaOH\(\rightarrow\)2NaAlO2+H2O

  11) 2Al+3Fe(NO3)2\(\rightarrow\)2Al(NO3)3+3Fe

  12) Al(NO3)3+3NaOH\(\rightarrow\)Al(OH)3+3NaNO3

  13) 4Al+3O2\(\rightarrow\)2Al2O3

  14) Al2O3+6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3+3H2O

  15) AlCl3+3NaOH\(\rightarrow\)Al(OH)3+3NaCl

    bởi Nguyễn phan kiều Trinh 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1