AMBIENT

Hoàn thành chuỗi phản ứng của nhôm

bởi Ngoc Nga 03/06/2019

hoàn thành chuỗi

al(oh)3 -< al2(so4)3 -<alcl3-< al(no3)3-< al(oh)3-<al2o3-<alcl3

fe(oh)2 -< feso4-<fecl2_<fe(no3)2-<fe(oh)2, feo _<fecl2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Al(OH)3 +H2SO4 --> Al2(SO4)3 + BaCl2 --> AlCl3 + AgNO3 --> Al(NO3)3 + Ba(OH)2 --> Al(OH)3 -to-> Al2O3 + HCl --> AlCl3

    Fe(OH2) + H2SO4 --> FeSO4 + BaCl2 --> FeCl2 + AgNO3 --> Fe(NO3)2 + Ba(OH)2 --> Fe(OH)2 +O2 -to-> FeO +HCl--> FeCl2

    bởi Nhật Bình 03/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA