YOMEDIA

Hòa tan hoàn toàn 11,7 g NaCl vào 98,3 g nước thu được dd có nồng độ % là bao nhiêu?

bởi An Nhiên 05/06/2019

hòa tan hoàn toàn 11,7 g NaCl vào 98,3 g nước thu được dd có nồng độ % là bao nhiêu?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có nNaCl = \(\dfrac{11,7}{58,5}\) = 0,2 ( mol )

  2NaCl + 2H2O \(\rightarrow\) Cl2 + H2 + 2NaOH

  0,2..........0,2............0,1.....0,1.....0,2

  => Mdung dịch = Mtham gia - MH2 - MCl2

  = 11,7 + 98,3 - ( 35,5 . 0,1 ) - ( 2 . 0,1 )

  = 106,25 ( gam )

  => mNaOH = 0,2 . 40 = 8 ( gam )

  => C%NaOH = \(\dfrac{8}{106,25}\times100\approx7,53\%\)

  bởi Mai Thị Thủy 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>