ADMICRO
UREKA

Hãy xác định nồng độ CM các chất trong dd thu được

Dẫn V lít CO2 vào bình chứa 500ml dd Ca(OH)2 0.05M kết thúc phản ứng thu được 1g kết tủa lọc kết tủa thu được 500ml dd A
a,Tính V?
b,Cho 500ml dd NaOH 0.01M vào dd A.Hãy xác định nồng độ CM các chất trong dd thu được

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a)nCa(OH)2=0.05*0.5=0.025(mol)

  Do sau khi lọc lấy kết tủa thì lại thu được 500 ml dung dịch A nên khí CO2 sẽ phản ứng với Ca(OH)2 tạo ra CaCO3 (CO2 hết)

  nCaCO3=1/100=0.01(mol)

  Ta có phương trình phản ứng

  CO2 + Ca(OH)2 ➜ CaCO3 +H2O

  0.01.........0.01............0.01..............(mol)

  V=0.01*22.4=0.224(l)

  b)Vdung dịch thu được=500+500=1000(ml)=1(l)

  nNaOH=0.5*0.01=0.005

  nCa(OH)2 (dư)= 0.025-0.01=0.015(mol)

  CM Ca(OH)2 =0.015/1=0.015(M)

  CM NaOH =0.005/1=0.005(M)

    bởi Toán Lý Hóa Ngu 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF