YOMEDIA

Hãy xác định nồng độ CM các chất trong dd thu được

Dẫn V lít CO2 vào bình chứa 500ml dd Ca(OH)2 0.05M kết thúc phản ứng thu được 1g kết tủa lọc kết tủa thu được 500ml dd A
a,Tính V?
b,Cho 500ml dd NaOH 0.01M vào dd A.Hãy xác định nồng độ CM các chất trong dd thu được

  bởi hi hi 02/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a)nCa(OH)2=0.05*0.5=0.025(mol)

  Do sau khi lọc lấy kết tủa thì lại thu được 500 ml dung dịch A nên khí CO2 sẽ phản ứng với Ca(OH)2 tạo ra CaCO3 (CO2 hết)

  nCaCO3=1/100=0.01(mol)

  Ta có phương trình phản ứng

  CO2 + Ca(OH)2 ➜ CaCO3 +H2O

  0.01.........0.01............0.01..............(mol)

  V=0.01*22.4=0.224(l)

  b)Vdung dịch thu được=500+500=1000(ml)=1(l)

  nNaOH=0.5*0.01=0.005

  nCa(OH)2 (dư)= 0.025-0.01=0.015(mol)

  CM Ca(OH)2 =0.015/1=0.015(M)

  CM NaOH =0.005/1=0.005(M)

    bởi Toán Lý Hóa Ngu 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA