AMBIENT

Hãy tìm công thức hóa học của muối sắt đã dùng

bởi Kim Ngan 24/04/2019

cho 10 gam dung dịch muối sắt clorua 32.5% tác dụng với dung dịch bạc nitrat dư thì tạo thành 8.61gam kết tủa . Hãy tìm công thức hóa học của muối sắt đã dùng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • PTHH: FeCla + aAgNO3 --> Fe(NO3)a + aAgCl

  Ta có: \(m_{FeCl_a}\) = 10.32,5% = 3,25g

  \(n_{AgCl}\) = \(\dfrac{8,61}{143,5}\) = 0,06 mol

  Cứ 1 mol FeCla --> a mol AgCl

  56 + 35,5a (g) --> a mol

  3,25 (g) --> 0,06 mol

  => 0,06. ( 56 + 35,5a ) = 3,25a

  => 3,36 + 2,13a = 3,25a

  => 1,12a = 3,36 => a = 3

  => CTHH của muối sắt là FeCl3

  bởi đoàn khánh linh 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>