ON
YOMEDIA
VIDEO

Hãy nhận biết các dung dịch naoh,Na2SO4,HCL,NaNO3

Hãy nhận biết các dung dịchNaOH,Na2SO4,HCL,NaNO3 bị mất nhãn đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình nếu có

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Cho BaCl2 vào từng mẫu thử của các chất trên

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là Na2SO4

  BaCl2 + Na2SO4 ---> BaSO4 + 2NaCl

  + Các mẫu thử còn lại không có hiện tượng

  Cho Na2CO3 vào mẫu thử các chất còn lại

  + Mẫu thử có sủi bọt khí không màu là HCl

  2HCl + Na2CO3 --->2 NaCl + CO2 + H2O

  + Các mẫu thử còn lại không có hiện tượng

  Cho MgCl2 vào 2 mẫu thử còn lại

  + Xuất hiện kết tủa trắng là NaOH

  2NaOH + MgCl2 ---> Mg(OH)2 + 2NaCl

  + Mẫu thử còn lại không có hiện tượng là NaNO3

    bởi Đặng Văn Hùng 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1