AMBIENT

Giá trị của V là bao nhiêu?

bởi Lê Nhi 05/06/2019

Để trung hòa 200ml hỗn hợp chứa HCl 0,3M và H2SO4 0,1 cần dùng V(ml) dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Giá trị của V là bao nhiêu?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • ta có: nHCl= 0,2*0,3= 0,06 (mol); nH2SO4= 0,2*0,1=0,02 (mol)

  2HCl + Ba(OH)2 --> BaCl2 +2 H2O

  0,06-------0,03 (mol)

  H2SO4 + Ba(OH)2 --> BaSO4 +2 H2O

  0,02-------0,02 (mol)

  theo pt : n Ba(OH)2= 0,03+0,02= 0,05 (mol)

  V= 0,05/0,2= 0,25 (l) = 250 (ml)

  bởi Nguyễn Vũ Phương Linh 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>