Em hãy tính khối lượng Nitơ bác nông dân dùng để bón rau.

bởi Hoàng My 10/05/2019

Một bác nông dân làm vườn dùng 500g NH4NO3 để bón rau. Em hãy tính khối lượng Nitơ bác nông dân dùng để bón rau.

Câu trả lời (1)

  • mN=\(\dfrac{500}{80}.28=175\left(g\right) \)

    bởi Hoàng Tú 10/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan