Dùng H2O và HCl để phân biệt NaCl BaCl2 , K2CO3 , CaCO3 , BaSO4

bởi Nguyễn Vũ Khúc 02/06/2019

Có 5 lọ hóa chất không nhãn mỗi lọ đựng 1 trong các chất rắn sau :NaCl BaCl2 , K2CO3 , CaCO3 , BaSO4 . Dùng H2O và HCl để phân biệt . Viết phương trình

Cảm ơn trước ạ

Câu trả lời (1)

 • Cho H2O vào 5 lọ nếu thấy 2 lọ có chất ko tan là CaCO3 và BaSO4 (1)

  nếu thấy 3 lọ có chất tan là NaCl;BaCl2;K2CO3 (2)

  +Cho dd HCl vào phần 1 nếu thấy có chất rắn tan trong axit thì đó là CaCO3;còn BaSO4 ko tan trong axit.

  CaCO3 + 2HCl \(\rightarrow\)CaCl2 + CO2 + H2O

  +Cho dd HCl vào phần 2 nếu thấy có khí bay ra là K2CO3

  K2CO3 + 2HCl \(\rightarrow\)2KCl + CO2 + H2O

  +Cho K2CO3 vào 2 lọ còn lại nếu thấy có kết tủa trắng thì đó là BaCl2

  ;còn NaCl ko PƯ

  K2CO3 + BaCl2 \(\rightarrow\)BaCO3\(\downarrow\) + 2KCl

  bởi Nguyễn Duy Thông 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan