ON
ADMICRO
VIDEO

Đồng (II) oxit, axitclohidric , dd natrihidroxit , magiesunfat , những cặp chất nào tác dụng với nhau ?

1.điền cthh vào dấu ... và hoàn thành phản ứng :

a NaOH + .... -----> nacl + h2o

b. na2co3 + .... ----> na2so4 + .... + ....

c. fecl2 + .... ----> kcl + .....

d. fe(oh)3 ----> ..... + .....

e. h2so4 + ... ----> feso4 + h2o

2. Cho các chất sau : đồng (II) oxit, axitclohidric , dd natrihidroxit , magiesunfat , những cặp chất nào tác dụng với nhau ? viết pthh minh họa

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1 :

  a, NaOH + HCl \(\rightarrow\) NaCl + H2O

  b, Na2CO3 +H2SO4\(\rightarrow\)Na2SO4+CO2+H2O

  c, FeCl2 + 2KOH \(\rightarrow\) 2KCl + Fe(OH)2

  d, 2Fe(OH)3 \(\rightarrow\) Fe2O3 + 3H2O

  e, H2SO4 + FeO \(\rightarrow\) FeSO4 + H2O

  Bài 2 :

  Những cặp chất tác dụng với nhau :

  - Đồng(II)oxit và axit clohidric

  CuO + 2HCl \(\rightarrow\) CuCl2 + H2O

  - Axit clohidric và dd natrihidroxit

  HCl + NaOH \(\rightarrow\) NaCl + H2O

  - DD natrihidroxit và magie sunfat

  2NaOH + MgSO4 \(\rightarrow\) Na2SO4 + Mg(OH)2

    bởi Vương Huy 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1