AMBIENT

Đồng (II) oxit, axitclohidric , dd natrihidroxit , magiesunfat , những cặp chất nào tác dụng với nhau ?

bởi Phạm Khánh Linh 03/06/2019

1.điền cthh vào dấu ... và hoàn thành phản ứng :

a NaOH + .... -----> nacl + h2o

b. na2co3 + .... ----> na2so4 + .... + ....

c. fecl2 + .... ----> kcl + .....

d. fe(oh)3 ----> ..... + .....

e. h2so4 + ... ----> feso4 + h2o

2. Cho các chất sau : đồng (II) oxit, axitclohidric , dd natrihidroxit , magiesunfat , những cặp chất nào tác dụng với nhau ? viết pthh minh họa

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bài 1 :

  a, NaOH + HCl \(\rightarrow\) NaCl + H2O

  b, Na2CO3 +H2SO4\(\rightarrow\)Na2SO4+CO2+H2O

  c, FeCl2 + 2KOH \(\rightarrow\) 2KCl + Fe(OH)2

  d, 2Fe(OH)3 \(\rightarrow\) Fe2O3 + 3H2O

  e, H2SO4 + FeO \(\rightarrow\) FeSO4 + H2O

  Bài 2 :

  Những cặp chất tác dụng với nhau :

  - Đồng(II)oxit và axit clohidric

  CuO + 2HCl \(\rightarrow\) CuCl2 + H2O

  - Axit clohidric và dd natrihidroxit

  HCl + NaOH \(\rightarrow\) NaCl + H2O

  - DD natrihidroxit và magie sunfat

  2NaOH + MgSO4 \(\rightarrow\) Na2SO4 + Mg(OH)2

  bởi Vương Huy 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>