Để trung hòa hết 1/2 dd A cần bao nhiêu gam dd Ba(OH)2 17.1% ?

bởi Ha Ku 24/04/2019

Câu 4: Cho 54(g) H2SO4 19.6% td vs 200(g) BaCl2 tạo thành dd A & Kết tủa B. a) Tính C% của dd A & khối lượng kết tủa b) Để trung hòa hết 1/2 dd A cần bao nhiêu gam dd Ba(OH)2 17.1% ???

Câu trả lời (1)

 • a) BaCl2 +H2SO4 --> BaSO4 + 2HCl (1)

  nH2SO4=\(\dfrac{54.19,6}{100.98}=0,108\left(mol\right)\)

  nBaCl2=0,96(mol)

  lập tỉ lệ :

  \(\dfrac{0,96}{1}>\dfrac{0,108}{1}\)

  => BaCl2 dư ,H2SO4 hết => tính theo H2SO4

  theo (1) : nBaCl2(pư)=nBaSO4=nH2SO4=0,108(mol)

  nHCl=2nH2SO4=0,216(mol)

  =>mBaSO4=25,164(g)

  mHCl=7,884(g)

  nBaCl2(dư)=177,216(g)

  mdd sau pư=200+54-25,164=228,836(g)

  =>C%dd HCl=3,445(%)

  C%dd BaCl2 dư=77,44(%)

  b) Ba(OH)2 + 2HCl --> BaCl2 +2H2O (2)

  theo (2): nBa(OH)2=1/2nHCl=0,108(mol)

  để trung hòa hết 1/2 dd A cần 0,054(mol)

  =>mBa(OH)2=9,234(g)

  bởi Lệ Vũ Tử 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan