ON
ADMICRO
VIDEO

Dẫn khí B qua dd A thu được bao nhiêu gam muối

Hòa tan hết 24,8 gam Na2O vào nước thu đc dd A. Phân Hủy hoàn toàn 50 g CaCO3 thu đc khí B. Dẫn khí B qua dd A thu đc bao nhiêu gam muối

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • * \(n_{Na_2O}=\dfrac{24,8}{62}=0,4\left(mol\right)\)

  PTHH:

  Na2O + H2O ----> 2NaOH

  0,4...........0,4............0,8 (mol)

  Dd A là dd NaOH

  * \(n_{CaCO_3}=\dfrac{50}{100}=0,5\left(mol\right)\)

  PTHH:

  \(CaCO_3\underrightarrow{900^oC-1000^oC}CaO+CO_2↑\)

  0,5.........................................0,5........0,5 (mol)

  Khí B là CO2

  * Dẫn B (CO2) qua dd A (NaOH)

  Đặt T = \(\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}=\dfrac{0,8}{0,5}=1,6\)

  => 1< T < 2 (vì 1 < 1,6 < 2)

  => Tạo muối NaHCO3 và Na2CO3

  Đặt nNa2CO3 = x (mol) , nNaHCO3 = y (mol)

  PT:

  CO2 + 2NaOH ----> Na2CO3 + H2O

  x.............2x..................x (mol)

  CO2 + NaOH ----> NaHCO3

  y............y.....................y (mol)

  Ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,5\\2x+y=0,8\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}x=0,3\left(mol\right)\\y=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}m_{Na_2CO_3}=0,3.106=31,8\left(g\right)\\m_{NaHCO_3}=0,2.84=16,8\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy: mmuối = 31,8 + 16,8 = 48,6 (g)

    bởi Khải Nguyên 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1