Công thức của oxit sắt là bao nhiêu?

bởi Vũ Hải Yến 27/04/2019

dẫn luồng khí co dư qua ống đựng 0,03 mol 1 ooxit sắt , khí sau phản ứng cho vào dd Ca(OH)2 dư thu được 12g kết tủa. công thức của oxit sắt là

Câu trả lời (1)

 • \(yCO+Fe_xO_y->yCO_2+xFe\)

  \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2-->CaCO_3+H_2O\)

  \(n_{CaCO_3}=n_{CO_2}=n_{CO}=n_O=\dfrac{12}{100}=0,12\left(mol\right)\)

  \(=>n_{Fe}=n_{Fe_xO_y}-n_O=0,3-0,12=0,18\left(mol\right)\)

  \(\dfrac{n_O}{n_{Fe}}=\dfrac{x}{y}=\dfrac{0,12}{0,18}=\dfrac{2}{3}\)

  \(CTHH:Fe_2O_3\)

  bởi Phạm Hồng Thúy 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan