Có thể tách được sắt oxit bằng cách nào?

bởi thu thủy 03/06/2019

1) Dãy các chất đều phản ứng với dd NaOH :

A. H2SO4 , CaCO3 , CuSO4 ,CO2

B. SO2 , FeCl3 , NaHCO3 , CuO

C. H2SO4 , SO2 , CuSO4 , CO2 , FeCl3 , Al

D. CuSO4 , CuO , FeCl3 , SO2

2) Các cặp chất nào dưới đây phanre ứng với nhau để tạo thành hợp chất khí :

A. Kẽm với axit clohidric

B. Natri cacbonat và canxi clorua

C. Natri hidroxit và axit clohidric

D. Natri cacbonat và axit clohidric

3) Có hỗn hợp gồm nhôm oxit và bột sắt oxit , có thể tách được sắt oxit bằng cách cho tác dụng với 1 lượng dư dung dịch :

A. HCl

B. NaCl

C. KOH

D. HNO3

4) Chất nào có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ :

A. Na2O , SiO2 , SO2

B. P2O5 , SO3

C. Na2O , CO2

D. K , K2O

5) Cần điều chế 1 lượng muối Đồng sunfat . Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric :

A. H2SO4 tác dụng với CuO

B. H2SO4 (đặc) tác dụng với Cu

C. Cu tác dụng với H2SO4 loãng

6) Cho sơ đồ chuyển hóa sau , biết X là chất rắn : X ---> SO2 ---> Y ---> H2SO4

X , Y lần lượt phải là

A. FeS , SO3

B. FeS2 hoặc S , SO3

C. O2 , SO3

7) Kim loại X có những tính chất sau :

- Tỉ khối lớn hơn 1

- Phản ứng với O2 khi nung nóng

- Phản ứng với dung dịch AgNO3 giải phóng Ag

- ____________________ H2SO4 (loãng) giải phóng khí H2 và muối của kim loại hóa trị 2 . Kim loại X là :

A. Cu

B. Na

C. Al

D. Fe

Câu trả lời (1)

 • 1) Dãy các chất đều phản ứng với dd NaOH :

  A. H2SO4 , CaCO3 , CuSO4 ,CO2

  B. SO2 , FeCl3 , NaHCO3 , CuO

  C. H2SO4 , SO2 , CuSO4 , CO2 , FeCl3 , Al

  D. CuSO4 , CuO , FeCl3 , SO2

  2) Các cặp chất nào dưới đây phanre ứng với nhau để tạo thành hợp chất khí :

  A. Kẽm với axit clohidric

  B. Natri cacbonat và canxi clorua

  C. Natri hidroxit và axit clohidric

  D. Natri cacbonat và axit clohidric

  3) Có hỗn hợp gồm nhôm oxit và bột sắt oxit , có thể tách được sắt oxit bằng cách cho tác dụng với 1 lượng dư dung dịch :

  A. HCl

  B. NaCl

  C. KOH

  D. HNO3

  4) Chất nào có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ :

  A. Na2O , SiO2 , SO2

  B. P2O5 , SO3

  C. Na2O , CO2

  D. K , K2O

  5) Cần điều chế 1 lượng muối Đồng sunfat . Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric :

  A. H2SO4 tác dụng với CuO

  B. H2SO4 (đặc) tác dụng với Cu

  C. Cu tác dụng với H2SO4 loãng

  6) Cho sơ đồ chuyển hóa sau , biết X là chất rắn : X ---> SO2 ---> Y ---> H2SO4

  X , Y lần lượt phải là

  A. FeS , SO3

  B. FeS2 hoặc S , SO3

  C. O2 , SO3

  7) Kim loại X có những tính chất sau :

  - Tỉ khối lớn hơn 1

  - Phản ứng với O2 khi nung nóng

  - Phản ứng với dung dịch AgNO3 giải phóng Ag

  - ____________________ H2SO4 (loãng) giải phóng khí H2 và muối của kim loại hóa trị 2 . Kim loại X là :

  A. Cu

  B. Na

  C. Al

  D. Fe

  bởi Chitanda Eru 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • hà trang

  Cho hỗn hợp A gồm Mg và MgO tác dụng vừa đủ 1 lít dd HCl 1 M thu được 2,24 lít khí H2 (ĐKTC)

  a, Tính % m hỗn hợp A

  b, Tính CM dd thu được ( coi thể tích ko đổi)

  mình đang cần gấp mong các bạn giúpkhocroi

 • Thụy Mây

  Có những cách nào để chuyển

  Axit --> Oxit axit

  viết PTHH minh họa

 • truc lam

  Tính CM A,B

  bởi truc lam 12/06/2019 |   1 Trả lời

  Bài 86: A là KOH, B là H2SO4. Trộn 300ml dd A và 200ml dd B thu đc 500 ml dd C có tính kiềm 0,1M. Trộn 200ml dd A và 300ml dd B thu đc 500ml dd D có tính axit 0,2M. Tính CM A,B

  Bài 87: Cho 4,8g Mg vào 200ml dd hh HCl aM và CuCl2 bM thấy thoát ra 0,896 lít khí đktc, dd B, chất rắn C. Cho B tác dụng vs dd NaOH dư đc kết tủa, lọc kết tủa nung trong không khí đến m k đổi thu 3,36g chất rắn. Tính a,b , mC

 • Thùy Trang

  Cân bằng pt giữ mk vs :

  M2Ox + H2SO4 đ/n -----> M2(SO4)y + SO2 + H2O

 • sap sua

  Bài 1: Trung hoà 200ml dd hỗn hợp gồm H2SO4 0,3M và HNO3 1M bởi 400ml dd Ca(OH)2 3aM và NaOH 2aM.Tính a.

  Bài 2:Trung hoà 300ml dd hỗn hợp gồm HCl xM và HNO3 yM bởi 600ml dd Ca(OH)2 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Tính x,y. Biết x : y= 1:3

  Bài 3 A là KOH, B là H2SO4. Trộn 300ml dd A và 200ml dd B thu đc 500 ml dd C có tính kiềm 0,1M. Trộn 200ml dd A và 300ml dd B thu đc 500ml dd D có tính axit 0,2M. Tính CM A,B

 • Nguyễn Thị Thanh

  Cho hỗn hợp MgO và Al2O3 tác dụng với 800 ml dung dịch H2SO4 1M thì vừa đủ. NẾu cho hỗn hợp đó tác dụng với NaOH cần 200 ml NaOH 1M. Tính khối lượng hỗn hợp.

 • hi hi

  Cho 19,2 gam hỗn hợp FeO và Al vào dung dịch H2 SO4 loãng 20% vừa đủ.Sau phản ứng thu được dung dịch B và 3,2 gam chất rắn không tan A

  a,viết pthh.tính khối lượng dung dịch axit đã dùng

  b,tính nồng độ phần trăm của muối có trong dung dịch sau phản ứng

  c,cho 3,2 gam chất rắn a ở trên vào dung dịch H2 SO4 đặc nóng cho đến khi chất rắn tan hết .Tính thể tích khí thoát ra(đktc)

 • Ngoc Nga

  cho 46,7g hỗn hợp X gồm cuo,zno,feo vào trong 800ml dung dịch hcl 1,75M. axit còn dư trung hòa đúng 200ml dung dịch naoh 1m. xác định biến thiên % m feo trong X

 • Ha Ku

  Câu 1. Có các dung dịch ́E: koh, hcl, h2so4 loãng, các chất rắn fe(oh)3, cu, al2o3 và các khí co2, no. Những chất nào có thể phản ứng với nhau từng đôi một. Viết pthh xảy ra.

  Câu 2. Cho những chất sau: cu, zn, mgo, naoh, na2co3. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học của dung dịch hcl và dung dịch h2si4 loãng với những tính chất đã học để chứng minh rằng 2 axit này có tính chất hóa học giống nhau.

 • Lê Vinh

  Nêu Phương pháp nhận biết các gói bột mất nhãn: Al2O3, Ag2O, Na2O và CaO (chỉ dùng 1 thuốc thử)

  Nêu phương pháp tách riêng CuO và BaO từ 1 hỗn hợp

  Giúp mk vs. Cần gấp ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!