ADMICRO
UREKA

Có thể tách được sắt oxit bằng cách nào?

1) Dãy các chất đều phản ứng với dd NaOH :

A. H2SO4 , CaCO3 , CuSO4 ,CO2

B. SO2 , FeCl3 , NaHCO3 , CuO

C. H2SO4 , SO2 , CuSO4 , CO2 , FeCl3 , Al

D. CuSO4 , CuO , FeCl3 , SO2

2) Các cặp chất nào dưới đây phanre ứng với nhau để tạo thành hợp chất khí :

A. Kẽm với axit clohidric

B. Natri cacbonat và canxi clorua

C. Natri hidroxit và axit clohidric

D. Natri cacbonat và axit clohidric

3) Có hỗn hợp gồm nhôm oxit và bột sắt oxit , có thể tách được sắt oxit bằng cách cho tác dụng với 1 lượng dư dung dịch :

A. HCl

B. NaCl

C. KOH

D. HNO3

4) Chất nào có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ :

A. Na2O , SiO2 , SO2

B. P2O5 , SO3

C. Na2O , CO2

D. K , K2O

5) Cần điều chế 1 lượng muối Đồng sunfat . Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric :

A. H2SO4 tác dụng với CuO

B. H2SO4 (đặc) tác dụng với Cu

C. Cu tác dụng với H2SO4 loãng

6) Cho sơ đồ chuyển hóa sau , biết X là chất rắn : X ---> SO2 ---> Y ---> H2SO4

X , Y lần lượt phải là

A. FeS , SO3

B. FeS2 hoặc S , SO3

C. O2 , SO3

7) Kim loại X có những tính chất sau :

- Tỉ khối lớn hơn 1

- Phản ứng với O2 khi nung nóng

- Phản ứng với dung dịch AgNO3 giải phóng Ag

- ____________________ H2SO4 (loãng) giải phóng khí H2 và muối của kim loại hóa trị 2 . Kim loại X là :

A. Cu

B. Na

C. Al

D. Fe

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1) Dãy các chất đều phản ứng với dd NaOH :

  A. H2SO4 , CaCO3 , CuSO4 ,CO2

  B. SO2 , FeCl3 , NaHCO3 , CuO

  C. H2SO4 , SO2 , CuSO4 , CO2 , FeCl3 , Al

  D. CuSO4 , CuO , FeCl3 , SO2

  2) Các cặp chất nào dưới đây phanre ứng với nhau để tạo thành hợp chất khí :

  A. Kẽm với axit clohidric

  B. Natri cacbonat và canxi clorua

  C. Natri hidroxit và axit clohidric

  D. Natri cacbonat và axit clohidric

  3) Có hỗn hợp gồm nhôm oxit và bột sắt oxit , có thể tách được sắt oxit bằng cách cho tác dụng với 1 lượng dư dung dịch :

  A. HCl

  B. NaCl

  C. KOH

  D. HNO3

  4) Chất nào có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ :

  A. Na2O , SiO2 , SO2

  B. P2O5 , SO3

  C. Na2O , CO2

  D. K , K2O

  5) Cần điều chế 1 lượng muối Đồng sunfat . Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric :

  A. H2SO4 tác dụng với CuO

  B. H2SO4 (đặc) tác dụng với Cu

  C. Cu tác dụng với H2SO4 loãng

  6) Cho sơ đồ chuyển hóa sau , biết X là chất rắn : X ---> SO2 ---> Y ---> H2SO4

  X , Y lần lượt phải là

  A. FeS , SO3

  B. FeS2 hoặc S , SO3

  C. O2 , SO3

  7) Kim loại X có những tính chất sau :

  - Tỉ khối lớn hơn 1

  - Phản ứng với O2 khi nung nóng

  - Phản ứng với dung dịch AgNO3 giải phóng Ag

  - ____________________ H2SO4 (loãng) giải phóng khí H2 và muối của kim loại hóa trị 2 . Kim loại X là :

  A. Cu

  B. Na

  C. Al

  D. Fe

    bởi Chitanda Eru 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF