ON
ADMICRO
VIDEO

Có thể nhận biết được 3 dung dịch KOH, HCl, \({{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{S}}{{\text{O}}_{\text{4}}}\) (loãng) bằng một thuốc thử là gì?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • BaCO3 tác dụng với H2SO4 tạo kết tủa trắng và có khí thoát ra.

  BaCO3 tác dụng với HCl kết tủa BaCO3 bị hòa tan và có khí thoát ra.

  BaCO3 tác dụng với KOH không có hiện tượng gì xảy ra.

  PTHH:

  BaCO3 + H2SO4 → BaSO4 + CO2 + H2O

  BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2 + H2O

    bởi Tay Thu 23/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1