ON
ADMICRO
VIDEO

Có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu thể tích dung dịch brom trên?

giúp mk ba câu hóa này vs ạ

1, 1 mol hidrocacbon X làm mất màu 2 mol brom trong dung dịch . hidrocacbon đó là j

2, 0,1 lít khí etilen(dktc) lm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom . nếu dùng 0,1 lít khí axtilen (dktc)thì có thể lm mất màu tối đa bao nhiêu thể tíc dung dịch brom trên

3, cho 0,56 lít (dktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam . thành phần phần tram về thể tích của mỗi kghis trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là bao nhiêu

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1, C2H2

  C2H2+ 2Br2-> C2H2Br4

  2, C2H4+Br2-> C2H4Br2 (1)

  0,1 (l)...50(ml)

  C2H2+2Br2-> C2H2Br4 (2)

  0,1 (l)...100 (ml)

  3, nhh= \(\dfrac{0,56}{22,4}=0,025\left(mol\right)\), n Br2pư =\(\dfrac{5,6}{160}=0,035\)

  C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4

  0,0175.......0,035 (mol)

  ==> nCH4= 0,025-0,0175=0,0075 (MOL)

  ==> %V=%nCH4=\(\dfrac{0,0075}{0,025}.100\%=30\%\)

  ==> %VC2H2 = 100%-30%=70%

  vậy...........

    bởi Mỹ Linh Nguyễn Vũ 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1