YOMEDIA

Có thể điều chế được bao nhiêu tấn dung dịch H2SO4 60% biết hiệu suất 95%?

B1. Từ 1 tấn quặng pirit sắt chứa 80% FeS2 . Có thể điều chế được bao nhiêu tấn dung dịch H2SO4 60% biết hiệu suất 95%

B2. Ngâm 21,6g hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe , Zn , Cu trong dung dịch H2SO4 loãng dư. Phản ứng xong thu được 3g chất rắn ko tan và 6,72l khí ở đktc. Xác định % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

B3. Có 200ml dung dịch HCl 0,2M

a. Để trung hòa dung dịch axit này cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,1M . Tính nồng độ mol của muối sinh ra

b. trung hòa dung dịch axit trên bằng dung dịch Ca(OH)2 5% . Tính m dung dịch Ca(OH)2 cần dùng và C% của muối sau phản ứng ( giat thiết D của dung dịch HCl là 1g/mol )

  bởi Lê Bảo An 02/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 (1)

  Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2 (2)

  Vì Cu ko tan nên 3g là khối lượng Cu trong 21,6g

  nH2=0,3(mol)

  Đặt nZn=a

  nFe=b

  Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}65a+56b=18,6\\a+b=0,3\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,2;b=0,1

  mZn=56.0,2=13(g)

  %mZn=\(\dfrac{13}{21,6}.100\%=60\%\)

  %mCu=\(\dfrac{3}{21,6}.100\%=14\%\)

  %mFe=100-60-14=26%

    bởi Trần MạnH Thế Thế 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA