Cô cạn dd sau PƯ thì khối lượng muối khan thu được nhiều hơn nhiều hơn khối lượng 2 muối cacbonat ban đầu là bao nhiêu?

bởi Chai Chai 24/04/2019

hòa tan khối lượng 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2 trong đ HCl dư thu đc 6,72l khí ở đktc. Cô cạn dd sau PƯ thì khối lượng muối khan thu được nhiều hơn nhiều hơn khối lượng 2 muối cacbonat ban đầu là bao nhiêu?

A. 3g

B. 3,1g

C. 3,2g

D. 3,3g

Câu trả lời (1)

 • Đặt CTHH của 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II là XCO3

  XCO3 + 2HCl ------> XCl2 + CO2 + H2O

  nCO2 = 0,3 mol

  - Theo PTHH: \(nXCO3=0,3mol\)\(nXCl2=0,3mol\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}mXCO3=0,3.\left(X+60\right)\\mXCl2=0,3.\left(X+71\right)\end{matrix}\right.\)

  => \(mXCl2-mXCO3=71.0,3-60.0,3=3,3\)

  Vậy chọn D

  bởi Bùi Thị Bích Phương 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan