ON
YOMEDIA
VIDEO

Cô cạn dd sau PƯ thì khối lượng muối khan thu được nhiều hơn nhiều hơn khối lượng 2 muối cacbonat ban đầu là bao nhiêu?

hòa tan khối lượng 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2 trong đ HCl dư thu đc 6,72l khí ở đktc. Cô cạn dd sau PƯ thì khối lượng muối khan thu được nhiều hơn nhiều hơn khối lượng 2 muối cacbonat ban đầu là bao nhiêu?

A. 3g

B. 3,1g

C. 3,2g

D. 3,3g

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Đặt CTHH của 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II là XCO3

  XCO3 + 2HCl ------> XCl2 + CO2 + H2O

  nCO2 = 0,3 mol

  - Theo PTHH: \(nXCO3=0,3mol\)\(nXCl2=0,3mol\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}mXCO3=0,3.\left(X+60\right)\\mXCl2=0,3.\left(X+71\right)\end{matrix}\right.\)

  => \(mXCl2-mXCO3=71.0,3-60.0,3=3,3\)

  Vậy chọn D

    bởi Bùi Thị Bích Phương 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1