ON
ADMICRO
VIDEO

Cô cạn dd sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan?

cho 1,6gam CuO tác dụng hết với HCl dư. cô cạn dd sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(\left\{{}\begin{matrix}m_{CuO}=1,6gam;M_{CuO}=64+16=80\\SốmolCuO.n_{CuO}=\dfrac{n}{M}=\dfrac{1,6}{80}=0,02mol\end{matrix}\right.\)

  Pt: \(CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\)

  \(0,02mol\rightarrow0,02mol\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CuCl_2}=0,02mol;M_{CuCl_2}=64+2.35,5=135\\\Rightarrow khốilượngCuCl_2.m_{CuCl_2}=n.M=0,02.135=2,7\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy khối lượng muối CuCl2 khan là 2,7gam

    bởi Trần Hồng QUân 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1