ON
ADMICRO
VIDEO

Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn gồm: ({ ext{ZnS}}{{ ext{O}}_{ ext{4}}}{ ext{, Mg(N}}{{ ext{O}}_{ ext{3}}}{{ ext{)}}_{ ext{2}}}{ ext{, Al(N}}{{ ext{O}}_{ ext{3}}}{{ ext{)}}_{ ext{3}}}). Để phân biệt các dung dịch trên có thể dùng chất nào?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Chọn Ba(OH)2 vì:

  Ba(OH)2 tác dụng với ZnSO4 tạo kết tủa trắng, đến khi Ba(OH)2 dư thì kết tủa tan một phần.

  Ba(OH)2 tác dụng với Mg(NO3)2 tạo kết tủa trắng không đổi.

  Ba(OH)2 tác dụng với Al(NO3)3 tạo kết tủa trắng sau đó kết tủa tan hết khi Ba(OH)2 dư.

    bởi hà trang 23/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1