Chọn các chất X1,X2,X3...X20

bởi Anh Trần 13/05/2019

Chọn các chất X1,X2,X3...X20( có thể trùng lặp giữa các pt) để hoàn thành các pthh sau:

1. X1+X2\(\underrightarrow{t0}\)Cl2 +MnCl2+KCl+H2O

2. X3+X4+X5\(\rightarrow\)HCl+H2SO4

3. X6+X7dư\(\underrightarrow{t0}\)SO2+H2O

4. X8+X9+X10\(\rightarrow\)Cl2 +MnSO4+K2SO4+Na2SO4+H2O

5. KHCO3+ Ca(OH)2 dư\(\rightarrow\)X11+X12+X13

6. Al2O3+KHSO4\(\rightarrow\)X14+X15+X16

7.X17+X18\(\rightarrow\)BaCO3+CaCO3+H20

8. X19+X20+H2O\(\rightarrow\)Fe(OH)3 + CO2+NaCl

Câu trả lời (1)

 • 1.X1:KMnO4 X2:HCl
  2.X3:SO2 X4:Cl2 X5:H2O
  3.X6:H2S X7:O2
  4.X8:NaCl X9:KMnO4 X10:H2SO4
  5.X11:K2CO3 X12:CaCO3 X13 H2O
  6.X14:Al2(SO4)3 X15:K2SO4 X16:H2O
  7.X17:Ba(HCO3)2 X18:Ca(OH)2
  8.X19:Na2CO3 X20:FeCl3 X21:H2O

  bởi Phan Vinh Phong 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan