AMBIENT

Cho em xin mấy công thức viết pthh Hóa với ạ

bởi Đào Thị Nhàn 23/04/2019

Cho em xin mấy công thức viết pthh Hóa với ạ ! Kiểu như Kim loại + O2 => Oxit Bazo ....

Em cảm ơn nhiều

( Ghi rõ hộ e yêu cầu p.u như là 1 chất kết tủa, 1 chất tan, ... )

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • PTHH tổng quát

  Lưu ý

  (1) KL + O2 \(\underrightarrow{t^o}\) Oxit bazơ

  Hầu hết mọi KL đều tác dụng với O2. Ngoài trừ các KL: Ag, Au, Pt.

  (2) Oxit bazơ + H2 \(\underrightarrow{t^o}\)​​KL + H2O

  Oxit bazơ của các kim loại đứng sau Zn trong dãy hoạt động hóa học

  (Fe2O3, Fe3O4, FeO, CuO, PbO,HgO)

  (3) Oxit bazơ + H2O → Bazơ

  Hầu hết oxit bazo đều không phản ứng với H2O. Ngoại trừ Na2O, K2O, CaO, BaO.

  (4) Bazơ \(\underrightarrow{t^o}\)Oxit bazơ + H2O

  Bazơ phải là bazơ không tan (Mg(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2)

  (5) KL + Axit → Muối + H2

  KL phải đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học (K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe).

  (6) Oxit bazơ + Axit → Muối + H2O

  (7) Muối\(\underrightarrow{t^o}\) Oxit bazơ + Oxit axit

  (8) Bazơ + Axit → Muối + H2O

  (9) Muối + Bazơ → Muối mới + Bazơ mới

  Phải thỏa mãn điều kiện phản ứng trao đổi.

  Thường xuất hiện bazo mới là chất không tan trong nước.

  (10) PK + O2 \(\underrightarrow{t^o}\)Oxit axit

  (11) Oxit axit + H2O → Axit

  (12) PK + KL \(\underrightarrow{t^o}\)Muối

  (13) Oxit axit + Bazơ → Muối + H2

  (14) Muối \(\underrightarrow{t^o}\)Oxit bazơ + Oxit axit

  (15) Axit + Bazơ → Muối + H2O

  (16) Axit + Muối → Axit mới + Muối mới

  Phải thỏa mãn điều kiện phản ứng trao đổi.

  bởi Lương Quốc 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>