AMBIENT

Cho chất sau tác dụng vs nhau thành từng đôi: H2O , SO2 và viết pthh

bởi Trần Hoàng Mai 25/04/2019

Cho chất sau tacsdungj vs nhau thành từng đôi: H2O , SO2, BaO, H2SO4, KOH, Al2O3. viết phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Phản ứng:
  (1) H2O + SO2 <--> H2SO3 (phản ứng 2 chiều)
  (2) H2O + BaO --> Ba(OH)2
  (3) SO2 + BaO --> BaSO3
  (4) SO2 + 2KOH --> K2SO3 + H2O
  hoặc SO2 + KOH --> KHSO3
  (5) BaO + H2SO4 --> BaSO4 + H2O
  (6) 2KOH + H2SO4 --> K2SO4 + 2H2O
  (7) Al2O3 + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 3H2O
  (8) 2KOH + Al2O3 --> 2KAlO2 + H2O
  Phí Xá - Lệ Xá - Tiên Lữ - Hưng Yên.

  bởi Huỳnh Thắng 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>