RANDOM
VIDEO

Cho 13 g hỗn hợp gồm bột Fe và bột Cu tác dụng vừa đủ với lượng dung dịch H2SO4¬ , thu được 4,48 lít khí H2 ( đktc ) .

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng hóa học xảy ra ?

b) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại ban đầu ?

c) Tính khối lượng dung dịch của H2SO4 20% cần dùng cho phản ứng

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • a, Phương trình hóa học :

  Fe(r) +  H2SO4(dd)  →  FeSO4 (dd)   +   H2(k)

  Cu không phản ứng với dung dịch H2SO4.

  b, Khối lượng các chất rắn ban đầu ( Fe, Cu )

   - Ta có : nH2  = 4,48 : 22,4 =  0,2 ( mol )

   - Theo phương trình hóa học, ta có : nFe = nH2 = 0,2 (mol)

  Khối lượng của sắt tham gia phản ứng là : 0,2 . 56 = 11,2 (g)

  Phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại ban đầu là:

  % Fe  = (11,2 : 13) . 100%  =  86,2 %

  % Cu = 100%  - 86,2 % = 13,8 %

  c, - Theo phương trình hóa học, ta có : nH2SO4 = nH= 0,2 (mol)

  - Khối lượng của H2SO4 là : mH2SO4  =  0,2 . 98 = 19,6 (g)

  - Khối lượng của dung dịch H2SO4 20% là:

  mdd H2SO4  = (19,6 : 20) . 100 = 98 (g)

    bởi Co Nan 11/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1