YOMEDIA
IN_IMAGE

Chỉ dùng phenolphtalein hãy nhận biết các dung dịch: NaOH, Ba(OH)2, HCl, Na2SO4, H2SO4

Bài 1. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch: NaOH, NaCl, Na2SO4, HCl, HNO3

Bài 2. Chỉ dùng phenolphtalein hãy nhận biết các dụng dịch: NaOH, Ba(OH)2, HCl, Na2SO4, H2SO4

Bài 3. Nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học:

a) Cho dd NaOH vào dd FeCl3

b) Cho dd NaOH vào dd CuSO4

c) Cho từ từ dd NaOH đến dư vào dd AlCl3

d) Thổi từ từ khí CO2 đến dư vào dd Ca(OH)2

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bài 2

  Trích mỗi chất 1 ít làm mẩu thử

  Cho phenol vào các mẩu thử

  + Mẩu thử hóa hồng là NaOH, Ba(OH)2 (nhóm 1)

  + Các mẩu thử còn lại không có hiện tượng: HCL, H2SO4 và Na2SO4 (nhóm 2)

  Cho mỗi lọ của nhóm 1 tác dụng với từng lọ của nhóm 2

  + dd chứa NaOH k có hiện tượng (vẫn xảy ra p/ư nhưng dd k màu )

  + dd chứa Ba(OH)2 làm 2 mẩu thử ở nhóm 2 xuất hiện kết tủa là Na2SO4, H2SO4 , đ/ v HCl tạo ra dd k màu

  => nhận ra NaOH, HCl, Ba(OH)2

  Tiếp tục cho NaOH lẫn phenol vừa nhận được trên với các mẩu thử còn lại

  + H2SO4 làm dd NaOH mất màu (hồng)

  + Na2SO4 k làm mất màu

  PT NaOH+ HCl -----> NaCl+ H2O

  2NaOH+ H2SO4-----> Na2SO4+2 H2O

  Ba(OH)2+ H2SO4----> BaSO4+ 2H2O

  Ba(OH)2+ Na2SO4----> BaSO4+ 2NaOH

  Ba(OH)2+ 2HCl -------> BaCl2+ 2H2O

    bởi Lê Thị Trà My My 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON