ADMICRO
VIDEO

Chất rắn thu được sau khi cho nitơđioxit qua dd NaOH và đem cô cạn là chất gì?

Cho 40 lít không khí chứa 16,8% nitơđioxit qua 500 ml dd NaOH 0,8M sau đó đemk cô cạn dd. Xác định thành phần rắn thu được.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có

  V\(_{NO2}\)= \(\dfrac{16,8.40}{100}=6,72\left(l\right)\)

  -> nNO2=\(\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  nNaOH=0,8.0,5=0,4 mol

  Ta có pthh

  2NO2 + 2NaOH --> NaNO3 + NaNO2 + 2H2O

  2----------------------> 1---------->1

  0,3mol--------------------> 0,15mol----->0,15mol

  Theo pthh ta có tỉ lệ :

  nNO2=\(\dfrac{0,3}{2}mol< nNaOH=\dfrac{0,4}{2}mol\)

  -> Số mol của NaOH dư (tính theo số mol của NO2)

  Theo pthh

  Chất rắn thu được sau phản ứng bao gồm NaNO3 và NaNO2

  -> mNaNO2=0,15.69=10,35 g

  mNaNO3=0,15.85=12,75

  -> %mNaNO2=\(\dfrac{10,35.100\%}{\left(10,35+12,75\right)}\approx44,81\%\)

  %mNaNO3=100%-44,81%=55,19%

    bởi Nguyễn Thanh 18/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON