ON
YOMEDIA
VIDEO

Chất rắn không tan trong axit là chất gì?

2)Sục 4,48l( đktc) CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 phản ứng xảy ra hoàn toàn thu m g kết tủa. Khối lượng kết tủa là

a)2g b)20g c) kết quả khác

2)Ghép sao cho các chất tác dụng với nhau xảy ra phản ứng gì

1)Cho H2SO4 vào CuO a)Xuất hiện dung dịch màu xanh

2)Cho H2SO4 vào dung dịch BaCl2 b)Chất rắn không tan trong axít

c)Chất rắn tan trong axít có bọt khí bay ra

d)Xuất hiện kết tủa trắng đục

3)Axít nào sau đây tác dụng với Cu

a)H2SO4 đđ b)HCl loãng c)H2SO4 loãng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1