AMBIENT

Chất rắn không tan trong axit là chất gì?

bởi Lê Vinh 09/06/2019

2)Sục 4,48l( đktc) CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 phản ứng xảy ra hoàn toàn thu m g kết tủa. Khối lượng kết tủa là

a)2g b)20g c) kết quả khác

2)Ghép sao cho các chất tác dụng với nhau xảy ra phản ứng gì

1)Cho H2SO4 vào CuO a)Xuất hiện dung dịch màu xanh

2)Cho H2SO4 vào dung dịch BaCl2 b)Chất rắn không tan trong axít

c)Chất rắn tan trong axít có bọt khí bay ra

d)Xuất hiện kết tủa trắng đục

3)Axít nào sau đây tác dụng với Cu

a)H2SO4 đđ b)HCl loãng c)H2SO4 loãng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>