AMBIENT

Chất nào tác dụng với HCl để tạo thành dd AlCl3 hoặc dd MgCl2

bởi Hy Vũ 27/04/2019

Cho các chất sau: CuO, Al, MgO, Fe(OH)2, Fe2O3. Chất nào tác dụng với HCl để

a. sinh ra chất khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí

b. Tạo thành dd có màu xanh lam

c.Tạo thành dd FeCl3

d. Tạo thành dd AlCl3 hoặc dd MgCl2

viết các PTHH trên

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) 2Al +6HCl --> 2AlCl3 +3H2

  2H2 +O2 -to-> 2H2O

  b) CuO +2HCl --> CuCl2 +H2O

  C) Fe2O3 +6HCl--> 2FeCl3 +3H2O

  d) 2Al +6HCl --> 2AlCl3 +3H2

  Mg(OH)2 +2HCl --> MgCl2 +2H2O

  bởi Trần Thịnh 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>