Chất nào không tác dụng được với Na?

bởi thanh duy 22/04/2019
Chọn đáp án đúng:
1. Chất nào sau đây không tác dụng với kim loại Na:
A. Nước B. Dầu hỏa C. Rượu etylic D. Axit axetic
2. Cho 45g axit axetic tác dụng với 69g rượu etylic thu được 41, 25g etyl axetat . Hiệu suất phản ứng este hóa là:
A. 60,5% B. 62% C. 62,5% D. 75%
3. Để phân biệt bezen và rượu etylic người ta dùng:
A. Zn B. Na C. Qùy tím D. Mg
4. Rượu etylic phản ứng được với Na vì trong phân tử có:
A. Nguyên tử H B. Nguyên tử O C. Nguyên tử C D. Nhóm -OH

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan