AMBIENT

CAO ; SO2; CACO3;Fe2O3; Al2O3 chất nào phản ứng với HCl

bởi bala bala 29/04/2019

cho các chất sau đây : CAO ; SO2; CACO3;Fe2O3; Al2O3; AgNO3;Na2SO4 ;NaOH;FeCl3 ;CuSO4 các chaatsa nào pứ vs

a, H2O

b, HCL

c, KOH

d, BaCl2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a; Tác dụng với nước:

  CaO + H2O -> Ca(OH)2

  SO2 + H2O \(\leftrightarrow\)H2SO3

  b; Tác dụng với HCl:

  CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O

  CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O

  Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

  Al2O3 + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2O

  AgNO3 + HCl -> AgCl + HNO3

  NaOH + HCl -> NaCl + H2O

  c; Tác dụng với KOH:

  2KOH + SO2 -> K2SO3 + H2O

  2KOH + Al2O3 -> 2KAlO2 + H2O

  2KOH + 2AgNO3 -> 2KNO3 + Ag2O + H2O

  FeCl3 + 3KOH -> Fe(OH)3 + 3KCl

  CuSO4 + 2KOH -> Cu(OH)2 + K2SO4

  d;Tác dụng với BaCl2:

  2AgNO3 + BaCl2 -> Ba(NO3)2 + 2AgCl

  Na2SO4 + BaCl2 -> BaSO4 + 2NaCl

  CuSO4 + BaCl2 -> BaSO4 + CuCl2

  bởi Đào Thanh Sơn 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA