YOMEDIA

Cần bao nhiêu ml dd HCl2M đủ hòa tan hết hh A?

bởi thu hằng 24/04/2019

BÀi 63:Chia hh A gồm CaCO3, MgCO3 làm 2 phần theo tỉ lệ 2:5. Phần 1 Nhiệt phân hoàn toàn thu đc 1,344 lít đktc. Phần 2: tác dụng vs HCl đủ, cco cạn th đc 15,05g muối khan.

a, Tính % mỗi muối.

b Cần bn ml dd HCl2M đủ hòa tan hết hh A.

Bài 65:Cho biết độ tan của CuSO4 trong nc 10oC là 15g, 90oC là 50g. Hỏi khi làm lạnh 900g dd A bão hòa ở 90oC xuống 10oC thì có bao nhiêu g CuSO4.5H2O kết tinh{tách ra}

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 63. Gọi số mol CaCO3 là x, MgCO3 là y

  - Phần 1: có số mol CaCO3 là 2x/7, MgCO3 là 2y/7

  => Số mol CO2 sinh ra = 2x/7 + 2y/7 = 1,344/22,4 = 0,06. (1)

  - Phần 2 có số mol CaCO3 là 5x/7, MgCO3 là 5y/7

  => số mol CaCl2 là 5x/7, MgCl2 là 5y/7

  => 111. 5x/7 + 95.5y/7 = 15,05 (2)

  - Từ (1) và (2) => x = 0,07 và y = 0,14

  bởi Hoàng Tấn Thiên 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA