AMBIENT

Cân bằng các PTHH H2SO4+ZnO

bởi Mai Anh 28/04/2019

Cân bằng các PTHH sau đây và viết tên loại chất của các chất tương ứng trong phần ứng vào dòng phía dưới

1)...K2O+...H2O -->...KOH

...........................................................................................................

2)...Cu(OH)2--->...CuO+...H2O

...........................................................................................................

3)...SO2+...H2O---->...H2SO3

...........................................................................................................

4)...Mg(OH)2+...H2SO4--->...MgSO4+...H2O

...........................................................................................................

5)...CuSO4+...NaOH---->...Cu(OH)2+...Na2SO4

...........................................................................................................

6)...AgNO3+...HCl--->...AgCl+...HNO3

...........................................................................................................

7)...H2SO4+...ZnO--->...ZnSO4+...H2O

...........................................................................................................

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1)K2O+H2O ->.2KOH

  .kali.oxit . .kali.hidroxit ..

  2)Cu(OH)2->CuO+H2O

  .đồng(II).hidroxit đồngoxit..

  3)SO2+H2O->H2SO3

  lưu huỳnh đioxit axit sunfua rơ

  4)Mg(OH)2+H2SO4->MgSO4+2H2O

  magie.hidroxit....axit sunfuaric magie sunfat

  5)CuSO4+2NaOH->Cu(OH)2+Na2SO4

  đồng sunfat natri hidroxit đồng (II)oxit natrisunfat

  6)AgNO3+HCl->AgCl+HNO3

  .bạc nitrat axit clohidric bạc clorua axit nitric

  7)H2SO4+ZnO->ZnSO4+H2O

  axit sunfuaric kẽm oxit kẽm sunfat

  bởi Khải Nguyên 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>