ON
YOMEDIA
VIDEO

Cân bằng các PTHH H2SO4+ZnO

Cân bằng các PTHH sau đây và viết tên loại chất của các chất tương ứng trong phần ứng vào dòng phía dưới

1)...K2O+...H2O -->...KOH

...........................................................................................................

2)...Cu(OH)2--->...CuO+...H2O

...........................................................................................................

3)...SO2+...H2O---->...H2SO3

...........................................................................................................

4)...Mg(OH)2+...H2SO4--->...MgSO4+...H2O

...........................................................................................................

5)...CuSO4+...NaOH---->...Cu(OH)2+...Na2SO4

...........................................................................................................

6)...AgNO3+...HCl--->...AgCl+...HNO3

...........................................................................................................

7)...H2SO4+...ZnO--->...ZnSO4+...H2O

...........................................................................................................

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1)K2O+H2O ->.2KOH

  .kali.oxit . .kali.hidroxit ..

  2)Cu(OH)2->CuO+H2O

  .đồng(II).hidroxit đồngoxit..

  3)SO2+H2O->H2SO3

  lưu huỳnh đioxit axit sunfua rơ

  4)Mg(OH)2+H2SO4->MgSO4+2H2O

  magie.hidroxit....axit sunfuaric magie sunfat

  5)CuSO4+2NaOH->Cu(OH)2+Na2SO4

  đồng sunfat natri hidroxit đồng (II)oxit natrisunfat

  6)AgNO3+HCl->AgCl+HNO3

  .bạc nitrat axit clohidric bạc clorua axit nitric

  7)H2SO4+ZnO->ZnSO4+H2O

  axit sunfuaric kẽm oxit kẽm sunfat

    bởi Khải Nguyên 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1