Cách nhận biết chất nào là chất kết tủa là gì?

bởi Nguyễn Bảo Trâm 29/05/2019

anh chị em cô bác nào chỉ em cách nhận biết chất nào là chất kết tủa chất nào là chất bay hơi với, please!!!!!!!!!!!!!!

Câu trả lời (1)

 • chất kết tủa là chất ko tan

  chất bay hơi là khí

  bởi Diễm Huỳnh Thị 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thuy linh

  Cho 50g hỗn hợp kim loại Fe và Áo vào dung dịch Ca(OH)2 dư sau phản ứng thu được 5,6 lít khí ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên vào dung dịch H2SO4 đặc nóng. Hãy tính thể tích H2 thoát ra ở đktc.

 • minh vương

  Bài 40: đốt cháy hoàn toàn 1 hh CO, CH4 (đktc) trong 13,32 lít O2 (đktc), sp thu đc dẫn qua dd nc vôi trong thu đc 30g kết tủa và dd A. Đun nóng dd A lại thu thêm đc 20g kết tủa nữa. Xác định % V, m mỗi chất trong hh ban đầu.

  Bài 41: Cho hh A gồm Fe, FeO, Fe2O3. Hòa tan 6,48g hh A= dd HCl thu đc V lít khí H2. Nếu dùng V lít H2 đó để khử hoàn toàn 6,48g hh A thì thấy tạo thành 0,234 g H2O và còn dư 1,9488 l H2. Tính % m mỗi chất trong hh A.

 • Lê Bảo An

  Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau

  a) KCl,K2SO4,K2CO3,KNO3

  b) MgSO4,Na2SO4

  c) 3 chất rắn riêng biệt: Al2O3,Al,Fe

  d)3 dung dịch riêng biệt: FeCl2, FeSO4,FeCl3

 • Phan Thị Trinh

  Bổ túc và hoàn thành các phản ứng hóa học sau (ghi rõ điều kiện p/ứng nếu có)

  1) FeO + ? -> FeCl2 + ?

  2) ? + Ba(OH)2 -> BaCl2 + ?

  3) H2SO4 + Na2SO3 -> ?+?+?

  4) ?+? -> H2SO4

  5) CuO +? -> CuCl2 + ?

  6) ? + NaOH -> NaCl + ?

  7) ? + ? -> HNO3

  8) H2SO4 + Cu -> ? + ? + ?

  9) Al2O3 +? -> AlCl3 + ?

  10) H2SO4 + K2CO3 -> ? + ? + ?

  11) ? + ? -> Na2SO3

  12) Fe + ? -> ? + H2

  13) FeO + ? -> FeSO4 + ?

  14) HCl + Na2SO3 -> ? + ? + ?

  15) ? + ? -> Ca3(PO4)3

 • hành thư

  trác nghiệm

  cau1 nếu rót 1ml dd h2so4 1M vào ống nghiệm đựng 1ml dd NAOH 1M thì dd ạo thành sau phản ứng sẽ

  A. làm quý tím hóa xanh

  B.làm phenolphtalein ko màu hóa thành màu đỏ

  C. làm quỳ tím hóa đỏ

  D.ko làm đổi màu quỳ tím

  Câu 2 trường hơp nào sau đây xảy ra phản ứng trao đổi giữa các chất trong dd tạo thành chất rắn ko tan trong axit HCL loãng

  A.Cucl2+Fe

  B. Bacl2+K2so4

  C.HCL+NAOH

  D.K2co3+HCL

  Câu 3 dd axit HCL phản ứng đc vs chất nào sau đây tạo thành dd màu nâu đỏ

  A. quỳ tím

  B.Fe2o3

  C.Cu(oh)2

  D.Zn

  Câu 4 trường hợp nào sau đây tạo thành dd làm quỳ tím hóa đỏ

  A.Cho Na2o tác dụng vs nước

  B.Cho 2ml dd HCL 1M tác dụng vs 4ml dd NAOH 0.5M

  C.cho 2ml dd H2so4 0.5M tác dụng vs 2ml dd Ca(oh)2 0.2M

  D.cho 5.6g CAO tác dụng vs 20ml dd HCL 0,1M

  Câu 5 trường hơp nào sau đây có xảy ra phản ứng hóa học

  A.Nhúng dây kẽm vao dd KCL

  B. Nhúng đinh sắt vào dd Agno3

  C.Nhúng dây đồng vào ddNa2so4

  D.Nhúng dây đồng vào dd HCL

  Câu 6 để phân biệt đc dd H2so4 và dd HCL cần dùng thuốc thử là

  A.CAO

  B.NAOH

  C.BACL2

  d.QUỲ TÍM

  cÂU 7 trường hợp nào sau đây ko xảy ra HT ăn mòn kim loại sau thời gian 2 tuần

  A.để đinh sắt trong lọ ko khí oxi sach kho nút khí'

  B.ngâm đinh sắt trong dd HCL

  C.ngâm đin sắt trong nước muối

  D.Ngâm đinh sắt trong nuoc có khí oxi hòa tan

 • Hương Lan

  X + A----> Fe + E ----> F

  X + B----> Fe + G---> H +E --->F

  X + C----> Fe + I---> K + L ---> H + BaSO4

  X + D ---> Fe + M ---> X + G ---> H

 • het roi

  Đốt nóng 12 tấn FeS2 với oxi. Sau khi p/ứ hoàn toàn thì thu đc bao nhiêu tấn Fe2O3

 • Sasu ka

  Tìm và chứng minh công thức liên hệ giữa nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dd.

 • Hoàng My

  1/Trình bày dụng cụ và hóa chất cần thiết, cách tiến hành, hiện tượng và viết tất cả các phương trình phản ứng xảy ra khi làm thí nghiệm điều chế khí clo

  2/Cho dung dịch muối X, Y,Z,T chứa các gốc axit khác nhau. Khi đốt muối Y,Z trên ngọn lửa vô sắc phát ra ánh sáng màu vàng

  X tác dung với Y thu được dung dịch muối tan , kết tủa trắng không tan trong nước và axit mạnh; giải phóng khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí và có tỉ khối với H2 bằng 22

  Z tác dụng với Y cho dung dịch muối tan không màu, khí không màu, mùi hắc, gây ngạt, nặng hơn không khí và làm nhạt màu dung dịch Brôm

  T tác dụng vớ Y thu được kết tủa trắng như khi cho X tác dụng với Y.Mặt khác T tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa trắng

  Tìm X,Y,Z,T và viết các phương trình hóa học

 • Tra xanh

  Cho hỗn hợp Fe3O4, Fe2O3, FeO (trong đó Fe2O3 và FeO đồng mol) tác dụng vừa đủ 0,8l HCl 1M.Tính khối lượng muối sinh ra.