AMBIENT

Các chất sau đây là oxit, hãy phân loại và gọi tên các oxit đó: KClO3, MgO, P2O5, CaO, BaO, NaOH

bởi Nguyễn Thanh Trà 27/04/2019

Các chất sau đây là oxit, hãy phân loại và gọi tên các oxit đó: KClO3, MgO, P2O5, CaO, BaO, NaOH, SiO2, SO3, Na2O, HClO, H2SO4, SiO2....

Mọi người giúp mình nha ....

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Oxit: MgO: Magiê Oxit

  CaO: Canxi Oxit

  BaO: Bari Oxit

  P2O5: ĐiPhotpho PentaOxit

  KCLO3: Kali Clorat

  SiO2: Silic Đioxit.

  SO3: Lưu Huỳnh Trioxit.

  Na2O: Natri Oxit.

  Oxit Axit: HClO: AxitHipoclorơ

  H2SO4: Axit Sufnuric

  Oxit Bazơ: NaOH: Natri Hiđroxit.

  bởi Nguyễn Trường 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA