AMBIENT

CaO--->Ca(OH)2--->CaCO3---->CaO---->CaCl2

-->

Ca---->CaO--->Ca(OH)2--->CaCO3---->CaO---->CaCl2

bởi Hoa Hong 29/05/2019

Ca---->CaO--->Ca(OH)2--->CaCO3---->CaO---->CaCl2

CaO--->CaCO3

Hãy thực hiện những biến đổi sau bằng cách viết các phương trình hoá học ...

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2Ca + O2 ----> 2 CaO.

  CaO + H2O ---> Ca(OH)2.

  Ca(OH)2 + Na2CO3 ---> CaCO3 + 2NaOH.

  CaCO3 ----t0---> CaO + CO2.

  CaO + 2HCl ---> CaCl2 + H2O.

  CaO + CO2 -----> CaCO3

  bởi Nguyễn Diệu Linh 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>