AMBIENT

Bằng phương pháp hóa học làm thế nào để phân biệt được các khí: CO2, O2, CH4, C2H4

bởi thu hằng 01/06/2019

Bằng phương pháp hóa học làm thế nào để phân biệt được các khí: CO2, O2, CH4, C2H4. Viết Phương trình phản ứng và giải thích

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Dẫn qua dd Ca(OH)2 dư, khí nào tạo kết tủa trắng là CO2:

  CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3↓ + H2O

  + Dẫn tiếp hỗn hợp qua dd AgNO3 trong môi trường NH3, khí nào tạo kết tủa vàng nhạt với dd này là C2H2:

  HC = --CH + 2AgNO3 + 2NH3 -> AgC = -- CAg↓ + 2NH4NO3

  dấu "=--" là liên kết ba. Cái này bạn cho qua Ag2O cũng được

  + 2 khí còn lại cho qua Br2 dư, khí nào làm dd Br2 mất màu là C2H4:

  C2H4 + Br2 -> C2HBr2

  -> khí còn lại là CH4

  bởi nguyen thu huong 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>